Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Betonmortel Grevelingen geeft aandacht aan duurzaamheid, levensduur en houdt rekening met het milieu


Binnen Betonmortel Grevelingen wordt voortdurend gezocht naar mogelijkheden om de CO2-uitstoot per m3 betonmortel te reduceren en om zoveel mogelijk secundaire grondstoffen te gebruiken in de mengsels. Met name hebben de volgende onderdelen continu de aandacht.

  • Streven naar minimaal 2% reductie van CO2-uitstoot intern.
  • Streven naar minimaal 10% lagere CO2-uitstoot t.o.v. het landelijk gemiddelde
  • Voorkomen van onnodig hoog energieverbruik door de mengtijd van de mengers en looptijden van transportbanden naar een minimum te brengen.
  • Transportafstanden zo efficiënt mogelijk inplannen.
  • Gebruik van zoveel mogelijk klinkerarme cement. CEM III B en CEM III A i.p.v. CEM I
  • Toepassen van poederkoolvliegas waar dat mogelijk is.
  • Toepassen van minimaal 5% betongranulaat De vermelde inspanning is erop gericht om de CO2-emissie verder te reduceren. Tegelijkertijd zijn er ook factoren die niet of slecht beïnvloedbaar zijn, zoals het weer en de vraag naar . samenstellingen die geen positieve bijdrage hieraan leveren De werkelijke resultaten van de emissie worden per vestiging vastgelegd in het VOBN-Benchmarkinstrument en door de VOBN geverifieerd.

Lage CO2

Het gebruik van klinkerarme cementsoorten wordt gestimuleerd en waar mogelijk uitgebreid. Om gericht reductiemaatregelen te kunnen nemen wordt de gemiddelde CO2-emissie per m3-betonmortel via het VOBN-benchmarkinstrument per vestiging  bepaald. De ambitie is om de komende jaren tenminste een gemiddelde reductie van 2% te realiseren.

Hergebruik en sluiten van de materiaalkringloop

Naast het gebruik van hoogovenslak en e-vliegas als secundaire grondstof, wordt de kringloop van beton verder gesloten door  uitbreiding van het gebruik van betongranulaat als grindvervanger. Hergebruik wil zeggen, de inzet van secundaire grondstoffen per  m3-betonmortel per vestiging, wordt bijgehouden in het VOBN-benchmarkinstrument en geverifieerd vastgelegd en  gecommuniceerd.

Arbeidsveiligheid

Met behulp van o.a. Arbocatalogus en RI&E worden veiligheidsaspecten bevorderd en geïnstrueerd aan medewerkers, met  inbegrip van personeel van derden en bezoekers. Bestaande hulpmiddelen in de vorm van veiligheidsposters en instructiefilmpjes worden actueel gehouden en waar nodig uitgebreid.